Όροι χρήσης

 ΟΡΟΙ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


Γενικά
Ο  realnet.gr λειτουργεί  αποκλειστικά ως διαδικτυακός τόπος (website) που παρέχει πληροφόρηση και  επικοινωνία μεταξύ των καταχωρημένων επαγγελματιών-επιχειρήσεων και των χρηστών.

Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση ή υποχρέωση. Όλοι οι χρήστες του δικτυακού τόπου realnet.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη – χρήση του διαδικτυακού τόπου realnet.gr  θα εφαρμόζουν και  θα δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω
.
1.Απαγορεύεται ο χρήστης να αντιγράφει, να δημοσιεύει, να διαβιβάζει, να επιδεικνύει, να συμμετέχει στη μεταφορά ή την πώληση, ή να εκμεταλλεύεται από οποιαδήποτε άποψη, το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας,κειμένων,φωτογραφιών,βίντεο,γραφικών,μουσικής και ήχου,τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα με την αντιγραφή του ανωτέρω υλικού στoν προσωπικό του υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου realnet.gr ή/και κατάχρησης των υπηρεσιών του, ο χρήστης θα ευθύνεται για κάθε θετική και αποθετική ζημία του δικαιούχου.

2.O realnet.gr  δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών, δεδομένου ότι την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών ή τη μη επικαιροποίηση αυτών διατηρούν οι προβαλλόμενοι επαγγελματίες.

Ο realnet.gr  δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς.

 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου δωρεάν  και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων
.
3. O realnet.gr  περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς.
 Οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται ότι ο realnet.gr  υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους.
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους θα πρέπει να γνωρίζει ότι φεύγει από την ιστοσελίδα realnet.gr οπότε ο realnet.gr  δεν έχει κανένα έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων.

Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται o realnet.gr  για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που ο χρήστης παρέχει κατά την επίσκεψη του σε ιστοσελίδες τρίτων, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί.

Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. Ο χρήστης θα πρέπει να ενεργεί με προσοχή και να ενημερώνεται για την πολιτική τήρησης του απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεται.

4. O realnet.gr  έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

5.Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.


6. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.