Χρήσιμες πληροφορίες-Συμβουλές

Πυρασφάλεια κτιρίων-κατοικιών

Το θέμα της Πυροπροστασίας ενός κτιρίου είναι πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων  που κατοικούν σε αυτό.

Για τις κατοικίες τα μέτρα πυροπροστασίας καθορίζονται  στο άρθρο 5 του Π.Δ.71/1988, ενώ για χώρους του λεβητοστασίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ.922/1979.

Επειδή όμως δεν υπάρχει Αρχή που να δίνει άδεια λειτουργίας στα κτίρια κατοικιών, πρέπει με ευθύνη του κατασκευαστή και στη συνέχεια του διαχειριστή του κτιρίου, να εφαρμοστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζει η Π.Υ. για μια ασφαλή και ακίνδυνη πυρόσβεση  αν ποτέ χρειαστεί.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει στο κτίριο να εγκατασταθούν  τουλάχιστον  τα παρακάτω:

• Στο κλιμακοστάσιο, σε κάθε όροφο, πρέπει να τοποθετηθεί ένας φορητός πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης ABC των 6Kg για άμεση χρήση σε περίπτωση που εκδηλωθεί φωτιά σε κάποιο διαμέρισμα.

• Στην οροφή του λεβητοστασίου πρέπει να τοποθετηθεί  ένας αυτόματος πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης 6 ή 12Κg,ένας πάνω από τον καυστήρα και ένας πάνω από τη δεξαμενή πετρελαίου. Επίσης, έξω από την πόρτα  του  λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δύο φορητοί πυροσβεστήρες ,ένας ξηρής σκόνης 12Kg και ένας διοξειδίου του άνθρακα των 5Kg κατάλληλος για το ηλεκτρικό  ρεύμα.

Ανακαινίσεις.Πως μία ποιοτική ανακαίνιση γίνεται οικονομική.


Για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα μην παρασύρεστε από τις χαμηλές τιμές.
Η ποιοτική εργασία και τα άριστα υλικά είναι ο συνδυασμός για την επιτυχία.
Εμείς θα σας προτείνουμε διάφορες λύσεις και εσείς θα αποφασίσετε.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της απολύτου αρεσκείας σας και της εγκρίσεώς σας.
Εσείς θα διαλέξετε τα υλικά που σας αρέσουν και οι τεχνίτες μας θα αναλάβουν την σωστή και υπεύθυνη τοποθέτησή τους.